مدرسه راهنمایی مصباح
گزارش روزانه ی دوم دو 
شکر و سپاس خداوند بزرگ و آزرو ی موفقیت برای دوستان و همکلاسی های عزیزم در کلاس دوم دو و دوره ۲۲ در امتحانات ترم دوم 

 

                                                                     با تشکر دارا درکی

[ دوشنبه بیست و سوم اردیبهشت 1392 ] [ 20:36 ] [ مسئول وبلاگ کلاس-درکی ]

دوشنبه   23/02/1391

 

با سلام

تکالیف امروز :

زنگ اول : فیزیک/آقای سلیمانی و مرادی 

برنامه ها و تدریس : دوره بخش نور- رفتن به آزمایشگاه .

تکالیف : -- .

 زنگ دوم : حساب /آقای دارابی

برنامه ها و تدریس : تدریس مختصات و بردار .

تکالیف : -- .

زنگ سوم : شیمی /آقای شامحمدی  

برنامه ها و تدریس : حل نمونه سوال .

تکالیف : -- .

زنگ چهارم : حرفه و فن /آقای گیوه چیان

برنامه ها و تدریس : دوره بخش دامپروری .

تکالیف : -- .

زنگ پنجم : حساب /آقای دارابی

برنامه ها و تدریس : تدریس درباره ی مختصات و بردار .

تکالیف : -- .

زنگ ششم : قرآن /آقای ذوالفقاری

برنامه ها و تدریس : مطالبی درباره ی امتحان ترم دوم .

تکالیف : --  .

 

** نکات ویژه : -- . **

                                                          

                                                                                                                                  دارا درکی

[ دوشنبه بیست و سوم اردیبهشت 1392 ] [ 16:30 ] [ مسئول وبلاگ کلاس-درکی ]

کشنبه    22/02/1392

 

با سلام

تکالیف امروز :

زنگ اول و دوم : ورزش /آقای بشیری و آقای ذبیحی

برنامه ها و تدریس : انجام بازی گروهی .

تکالیف : -- .

زنگ سوم و چهارم : هندسه /آقای شهیدی

برنامه ها و تدریس : چک کردن تکالیف و حل آنها در کلاس .

تکالیف : -- .

زنگ پنجم و ششم : ادبیات /آقای پیریایی

برنامه ها و تدریس : اجرای کنفرانس ها- پرسش و معاف کردن بچه ها از امتحان .

تکالیف : -- .

 

 

** نکات ویژه : -- . **

                                                          

                                                                                                                                  دارا درکی

[ یکشنبه بیست و دوم اردیبهشت 1392 ] [ 16:49 ] [ مسئول وبلاگ کلاس-درکی ]

شنبه    21/02/1392

با سلام

تکالیف امروز :

زنگ اول و دوم : TOP NOTCH

FUN B/ آقای برهان فر

برنامه ها و تدریس : مرور درس ۱۴ .

تکالیف : خواندن درس ۸ تا ۱۴ برای امتحان .

1B/ آقای بیات

برنامه ها و تدریس :  دادن کنفرانس ها .

تکالیف : -- .

زنگ سوم : هنر

حجاری/ آقای مهدی پور

برنامه ها و تدریس : ادامه ی کاتر زدن طرح و شروع به مغار زنی و دادن نمره .

تکالیف : -- .

معرق و مشبک/ آقای ابراهیمی

برنامه ها و تدریس : ساخت معرق و مشبک .

تکالیف : -- .

تدوین فیلم/ آقای طهماسبی

برنامه ها و تدریس : تدوین فیلم تیتراژ .

تکالیف : -- .

زنگ چهارم : نگاه نو /آقای سالاروند

برنامه ها و تدریس : تدریس درس جدید- ادامه ی کار سنجش اخلاق .

تکالیف : -- .

زنگ پنجم : زیست /آقای مرادی

برنامه ها و تدریس : دادن نمونه سوالات بخش زیست شناسی و زمین شناسی .

تکالیف : -- .

زنگ ششم : ادبیات /آقای پیریایی

برنامه ها و تدریس : پرسش از بخش های کتاب .

تکالیف : -- .

** نکات ویژه : حل تمرینات بدون ستاره بخش حجم کتاب کار . **

                                                                                                                   دارا درکی

[ شنبه بیست و یکم اردیبهشت 1392 ] [ 16:0 ] [ مسئول وبلاگ کلاس-درکی ]

چهارشنبه  18/02/1392

 

با سلام

تکالیف امروز :

زنگ اول و دوم : حساب /آقای دارابی

برنامه ها و تدریس : تدریس مختصات و بردار .

تکالیف : -- .

زنگ سوم : زیست /آقای مرادی

برنامه ها و تدریس : اجرای کنفرانس .

تکالیف : -- .

زنگ چهارم : اجتماعی /آقای دشتی

برنامه ها و تدریس : حل تمرینات کتاب کار- نشان دادن فیلم .

تکالیف : -- .

زنگ پنجم : جغرافیا /آقای دشتی

برنامه ها و تدریس : نشان دادن فیلم .

تکالیف : -- .

زنگ ششم : زیست /آقای مرادی

برنامه ها و تدریس : اجرای کنفرانس  .

تکالیف : -- .

 

** نکات ویژه : -- . **

                                                          

                                                                                                                                  دارا درکی

[ چهارشنبه هجدهم اردیبهشت 1392 ] [ 16:12 ] [ مسئول وبلاگ کلاس-درکی ]

سه شنبه   17/02/1392

 

با سلام

تکالیف امروز :

زنگ اول : رایانه /آقای احمدپور

برنامه ها و تدریس : دادن وقت آزاد.

تکالیف : -- .

زنگ دوم : پیام های آسمان/آقای راصد

برنامه ها و تدریس : اجرای کنفرانس.

تکالیف : -- .

زنگ سوم و چهارم : عربی /آقای وحدانی

برنامه ها و تدریس : چک کردن تکالیف - حل تمرینات درس ۱۱ - گرفتن امتحان .

تکالیف : -- .  

زنگ پنجم : کارگاه حرفه و فن /آقای فراهانی 

برنامه ها و تدریس : چک کردن پل ها- نشان دادن کلیپ .

تکالیف : -- .

زنگ ششم : زبان  

برنامه ها و تدریس : چک کردن تکالیف-انجام بازی گروهی( کلاس آقای معصومی)ـ چک کردن تکالیف و حل آنها در کلاس(کلاس آقای غفاری)

تکالیف : -- .

 

** نکات ویژه : --  . **

                                                          

                                                                                                                                                   دارا درکی

[ سه شنبه هفدهم اردیبهشت 1392 ] [ 16:10 ] [ مسئول وبلاگ کلاس-درکی ]

دوشنبه   16/02/1391

 

با سلام

تکالیف امروز :

زنگ اول : فیزیک/آقای سلیمانی و مرادی 

برنامه ها و تدریس : چک کردن تکالیف و حل آنها در کلاس- رفتن به آزمایشگاه .

تکالیف : -- .

 زنگ دوم : حساب /آقای دارابی

برنامه ها و تدریس : تدریس مختصات .

تکالیف : -- .

زنگ سوم : شیمی /آقای شامحمدی  

برنامه ها و تدریس : حل تمرینات پلی کپی .

تکالیف : -- .

زنگ چهارم : قرآن /آقای ذوالفقاری

برنامه ها و تدریس : روخوانی قرآن .

تکالیف : -- .

زنگ پنجم : حساب /آقای دارابی

برنامه ها و تدریس : حل تمرین درباره ی مختصات .

تکالیف : تکمیل تمرینات ۳ تا ۸ صفحه ی ۴۵۱ تا ۴۵۳ کتاب بهروش .

زنگ ششم : حرفه و فن /آقای گیوه چیان

برنامه ها و تدریس : تدریس بخش صنعت غذایی .

تکالیف : --  .

 

** نکات ویژه : -- . **

                                                          

                                                                                                                                  دارا درکی

[ دوشنبه شانزدهم اردیبهشت 1392 ] [ 15:51 ] [ مسئول وبلاگ کلاس-درکی ]

یکشنبه    15/02/1392

 

با سلام

تکالیف امروز :

زنگ اول و دوم : ورزش /آقای بشیری و آقای ذبیحی

برنامه ها و تدریس : گرفتن امتحان آمادگی جسمانی- انجام بازی.

تکالیف : -- .

زنگ سوم و چهارم : هندسه /آقای شهیدی

برنامه ها و تدریس : چک کردن تکالیف و حل آنها در کلاس .

تکالیف : -- .

زنگ پنجم و ششم : ادبیات /آقای پیریایی

برنامه ها و تدریس : اجرای کنفرانس ها - نوشتن انشا .

تکالیف : -- .

 

 

** نکات ویژه : آزمون آزمایشی شیمی فراموش نشود . **

                                                          

                                                                                                                                  دارا درکی

[ یکشنبه پانزدهم اردیبهشت 1392 ] [ 16:35 ] [ مسئول وبلاگ کلاس-درکی ]

شنبه    14/02/1392

با سلام

تکالیف امروز :

زنگ اول و دوم : TOP NOTCH

FUN B/ آقای برهان فر

برنامه ها و تدریس : مرور  درس جلسه قبل- تدریس بقیه درس ۱۴ تا صفحه ی ۱۲۲ .

تکالیف :  حل کتاب کار درس ۱۴- مطالعه درس ۱۴.

1B/ آقای بیات

برنامه ها و تدریس :  چک کردن تکالیف- انجام صفحه ی ۶۲ .

تکالیف : برای هفته بعد جریمه آورده شود و فلش کارت های درس آخر آورده شود .

زنگ سوم : هنر

حجاری/ آقای مهدی پور

برنامه ها و تدریس : ادامه ی کاتر زدن طرح و شروع به مغار زنی .

تکالیف : -- .

معرق و مشبک/ آقای ابراهیمی

برنامه ها و تدریس : ساخت معرق و مشبک .

تکالیف : -- .

تدوین فیلم/ آقای طهماسبی

برنامه ها و تدریس : تهیه فیلم تیتراژ .

تکالیف : -- .

زنگ چهارم : نگاه نو /آقای سالاروند

برنامه ها و تدریس : تدریس درس جدید - حل تمرینات تستی.

تکالیف : -- .

زنگ پنجم : تاریخ /آقای حاتمی

برنامه ها و تدریس : اجرای کنفرانس در کلاس .

تکالیف : -- .

زنگ ششم : ادبیات /آقای پیریایی

برنامه ها و تدریس : انجام کار کارگاهی .

تکالیف : -- .

** نکات ویژه : -- . **

                                                                                   دارا درکی

[ شنبه چهاردهم اردیبهشت 1392 ] [ 16:10 ] [ مسئول وبلاگ کلاس-درکی ]

چهارشنبه  11/02/1392

 

با سلام

تکالیف امروز :

زنگ اول و دوم : حساب /آقای دارابی

برنامه ها و تدریس : نوشتن تمرین در جزوه .

تکالیف : حل تمرینات نوشته شده در جزوه .

زنگ سوم : زیست /آقای مرادی

برنامه ها و تدریس : اجرای کنفرانس .

تکالیف : -- .

زنگ چهارم : جغرافیا /آقای دشتی

برنامه ها و تدریس : حل تمرینات کتاب کار .

تکالیف : -- .

زنگ پنجم : اجتماعی /آقای دشتی

برنامه ها و تدریس : حل تمرینات کتاب کار .

تکالیف : -- .

زنگ ششم : زیست /آقای مرادی

برنامه ها و تدریس : اجرای کنفرانس  .

تکالیف : -- .

 

** نکات ویژه : -- . **

                                                          

                                                                                                                                  دارا درکی

[ چهارشنبه یازدهم اردیبهشت 1392 ] [ 17:1 ] [ مسئول وبلاگ کلاس-درکی ]
.: Weblog Themes By themzha :.

درباره وبلاگ

امکانات وب